Вашите служители
са важни за нас

Работодателят, който инвестира в здравето и в доброто физическо състояние на своите работници, се възнаграждава с по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни служители.

За нас

Служба по трудова медицина "НовелМед" (виж лиценза) ще Ви помогне да създадете безопасни условия на труд за Вашите служители, съобразени с българското законодателство, като организира периодични медицински прегледи, измервания на факторите на работната среда и експертна оценка на рисковете на работното място с препоръки за тяхното отстраняване и намаляване. Специалистите от службата по трудова медицина (СТМ) ще Ви подпомогнат при създаване и поддържане на фирмена политика по здравословни и безопасни условия на труд. Здравето не може да бъде наложено отвън. То се опазва индивидуално и колективно с ежедневни действия.

Услуги

Доктор

Наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите

Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите...

Доктор

Оценка на риска

Оценка/преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Анализ и оценка на работни помещения, работни процеси и работно оборудване...

Доктор

Подпомагане на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа

Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност...

Нашият екип

Службата по трудова медицина “Новелмед” разполага с екип от специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд с дългогодишен опит, обслужвал през последните 8 години, в същия състав, над 2000 фирми в цялата страна с предмет на икономическа дейност в почти всички области. Приоритети в работата на екипа, освен професионализма, експедитивността при изпълнение на трудово-медицинските услуги и качеството на предлагания продукт, са лоялността към партньорите и опазването конфиденциалността на споделената информация.

Повече за екипа

Мъж четящ книга - Служба за трудова медицина Новелмед

Новини