Служба по трудова медицина "НовелМед"
17:33, Вторник, 11 Декември
Google+

Новини

10.05.2018

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.повече

30.04.2018

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София повече

24.04.2018

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данниповече

10.04.2018

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!повече
Всички новини

Закони

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 от 25 ЯНУАРИ 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба за трудоустрояване

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и Указания към нея

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.