Новини

Новини - Служба за трудова медицина Новелмед


Изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск

До 31 декември изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2013 год.

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2013 година

РАБОТА ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

РАБОТА ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ и мерки за ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа

Удължава се срока за подаване на годишните декларации за условията на труд

Удължава се срока за подаване на годишните декларации за условията на труд

Определени са коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности

Определени са коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г.

Министерският съвет прие нов списък на професионалните болести.

Министерският съвет прие нов списък на професионалните болести, изграден на базата на рисковите фактори в работната среда ...

Промени в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

При съмнение за заболяване, причинено от въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма практикуващите лекари и стоматолози трябва...

Oфис на СТМ “НОВЕЛМЕД” в гр.София

От 07.05.2008 год. заработи офис на СТМ “НОВЕЛМЕД” в гр.София на ул.”Топли дол” ...

На 10.04.2008 год. СТМ “НОВЕЛМЕД” е регистрирана в Министерство на здравеопазването под №069

На 10.04.2008 год. СТМ “НОВЕЛМЕД” е регистрирана в Министерство на здравеопазването под №069. Сканирано копие от документите...

Промени в изискванията към съдържанието на личните здравни досиета.

От м.март 2008 година започна задължителната пререгистрация на Службите по трудова медицина в страната...

< 1 2 3 >