Служба по трудова медицина "НовелМед"
23:14, Събота, 17 Ноември
Google+

Новини

10.05.2018

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.повече

30.04.2018

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София повече

24.04.2018

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данниповече

10.04.2018

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!повече

20.12.2017

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2018 годинаповече

01.11.2014

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2015 годинаповече

29.10.2014

Обнародвана е наредба за ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектитеповече

20.12.2013

Напомняме Ви, че до 31.01.2014 е срокът за определяне на местата за трудоустрояване за 2014 година.повече

18.11.2013

До 31 декември изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2014 год.повече

15.11.2013

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2014 годинаповече

10.12.2012

До 31 декември изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2013 год.повече

27.11.2012

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2013 годинаповече

12.07.2012

РАБОТА ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ и мерки за ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работаповече

11.04.2012

Удължава се срока за подаване на годишните декларации за условията на трудповече

25.09.2008

Определени са коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г. – ДВ бр.83 от 23.09.2008 г. ЗАПОВЕД № РД-01/768 от 3 септември 2008 г. на МТСП.повече

25.07.2008

Министерският съвет прие нов списък на професионалните болести.повече

25.07.2008

Промени в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.повече

07.05.2008

Oфис на СТМ “НОВЕЛМЕД” в гр.Софияповече

10.04.2008

На 10.04.2008 год. СТМ “НОВЕЛМЕД” е регистрирана в Министерство на здравеопазването под №069повече

10.04.2008

От м.март 2008 година започна задължителната пререгистрация на Службите по трудова медицина в страната.повече

10.04.2008

Промени в изискванията към съдържанието на личните здравни досиета.повече
Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.