Служба по трудова медицина "НовелМед"
23:50, Събота, 17 Ноември
Google+

10.05.2018

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.повече

30.04.2018

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София повече

24.04.2018

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данниповече

10.04.2018

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!повече
Всички новини

29.10.2014

Обнародвана е наредба за ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектите

Министерството на Вътрешните работи и Министерството на Инвестиционното проектиране със НАРЕДБА № 8121з-647 от 01 октомври 2014 г.определи ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектите. Същата е обнародвана в ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.
Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.