Обнародвана е наредба за ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектите

29.10.2014

Министерството на Вътрешните работи и Министерството на Инвестиционното проектиране със НАРЕДБА № 8121з-647 от 01 октомври 2014 г.определи ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектите. Същата е обнародвана в ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.