Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2015 година

01.11.2014

Министерството на труда и социалната политика със заповед № РД-01-702 от 3 октомври 2014 г.определи коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.