Служба по трудова медицина "НовелМед"
17:15, Вторник, 11 Декември
Google+

Търсим партньори

"НОВЕЛМЕД" ООД е отворена към нови партньори от цялата страна (без София и В.Търново) за извършване на посредническа дейност, свързана с дейността на службата по трудова медицина. За по-подробна информация свържете се с нас.

Нашите партньори

"ДАНИ - МЕД КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София

Тук може да намерите актуална оферта за предлаганите услуги.

Адвокатско дружество Господинов, гр. София

Адвокатско дружество „Господинов“ office@glaw.bg

адвокат Борислав Господинов borislav.gospodinov @glaw.bg,

адвокат Теодора Иванова teodora.ivanova@glaw.bg

 • Консултиране и въвеждане на правила и процедури, както и изготвяне на пълен пакет документи, необходими за покриването на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDRP)
  Тук можете да изтеглите оферта.
 • Консултации и правна помощ в областта на трудовото и фирмено право

"ИКОНОМИКС – М" ЕООД, гр. Севлиево

 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Обучение по електробезопасност, управление на качеството, безопасна работа с азбест

"ДДД - 1 ООД", орган за контрол

 • Контрол на физични и химични фактори на работна среда
 • Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V
 • Контрол на климатични и вентилационни инсталации

МЦ ”Аркус Медикъл” АД", Велико Търново

 • Извършване на медицински прегледи съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.
 • Извършване на лабораторни изследвания

"ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД", Велико Търново

 • Извършване на медицински прегледи съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.
 • Извършване на лабораторни изследвания

"Медицински център І – Елена" ЕООД, гр.Елена

 • Извършване на медицински прегледи съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.
 • Извършване на лабораторни изследвания
Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.